12. Osmanlı padişahıdır. 1546 yılında doğmuştur. Babası II. Selim namıdeğer Sarı Selim‘dir. Muradi lakabı ile de bilinir. Nalıncı Baba hikayesinde geçen padişah III. Murat’tır.

Nalıncı Baba – Padişahın İşi Ne isimli hikayeyi okumak için tıklayınız.

Lehistan’ın Osmanlı’ya Bağlanması – Yıl: 1577

1574 yılında tahta çıkmıştır. Tahta çıkar çıkmaz da ilk iş olarak beş kardeşini boğdurmuştur. O yıllarda Fransızlar müttefikimizdi. Fransız tahtı boşalınca Lehistan yönetimi de boşluğa düştü. Lehistan dediğimiz coğrafya bugünkü Polonya, Çekya, Slovakya, Litvanya bölgeleridir. III. Murat’ın isteğiyle Lehistan kralı Erdel Beyi Bathary olmuştur. Sonrasında Lehistan ile yapılan antlaşmalar sonucu Osmanlı’nın kuzey sınırları güvence altına alınmış oldu.

Takiyüddin’in Rasathanesi Kurulması – Yıl: 1577

1577 yılında Takiyüddin’in idaresi altında bir gözlemevi kurulmuştur. Tophane sırtında yer alan bu gözlem evi Takiyüddin’in Rasathanesi olarak isimlendirilmiştir.

Vadisseyl Savaşı – Yıl: 1578

Vadisseyl Savaşı, Vâdiü’l-Mehâzîn, Üç Kral ya da Kasrülkebîr Savaşı olarak da isimlendirilmiştir. 1578 yılında Afrika kıtasındaki Osmanlı topraklarına, Fas’ı da katmıştır. Bu sayede Portekiz’in gücü kırılmıştır.

Venedik’e Ültimatom – Yıl: 1584

1584 yılında Venedik ile uzun süredir barış havası bozuldu. III. Murat, Venedik senatosuna ültimatom gönderir. Ültimatom demek, bir devletin, diğer devlete hiç bir karşı koymaya tartışmaya yer bırakmaksızın isteklerinin yerine getirilmesi demektir. III. Murat’ın da istekleri Ramazan Paşa’nın ailesinin ve mallarının Preveze’ye getirilmesi yönünde olmuştur. Venedik daha fazla gerginlik istemediği için iki devlet arasındaki sorunlar daha fazla ileriye gitmemiştir.

İngiltere’ye Kapitülasyon Tanınması – Yıl: 1583

Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk olarak Fransızlara tanıdığı kapitülasyonlar, III. Murat döneminde de Ceneviz ve Venedik ile birlikte devam etmiştir. İngilizler de bu kapitülasyonlardan yararlanmak isteyince Akdeniz’de İngiliz Fransız rekabeti baş gösterdi. Bu rekabetten tabiki Osmanlı bir çok siyasi anlamda faydalanmıştır. III. Murat’ın İngilizlere’de kapitülasyonları tanımasının sebebi, Katoliklerin Bartalameos katliamı sonrası Papa’ya karşı yüzünü Protestanlara çevirmiş olmasındandır. İngilizlerde Protestan olduğu için onlarla iş birliğine sıcak bakmıştır.

Safevi Savaşı – Yıl: 1590

Safevi Devleti rahat durmuyordu. Bunun üzerine III. Murat Van’daki komutanlarını görevlendirmiştir. Safevi Devleti’nde Şah II. İsmail vefat edip, taht kavgaları baş gösterince, Osmanlı fırsat bilip Safevi Devleti üzerine yürümüş böylelikle doğudaki en geniş topraklara sahip olmuştur. Safevi Devleti ile 1590 yılında Ferhat Paşa Antlaşması, bir başka adıyla İstanbul Antlaşması imzalanmış ve savaş sona ermiştir.

Avusturya Savaşı – Yıl: 1593

1593 yılında Avusturya Osmanlı’ya savaş açtı. Savaş devam ederken 1595 yılında III. Murat vefat etti.

21 yıl padişahlık yapmıştır. Saltanatı süresince Osmanlı topraklarını 19.902.000 km²’ye çıkararak, Osmanlı’nın en geniş topraklarına ulaşmasını sağlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman’a ve Sarı Selim’e vezirlik yapmış Sokolulu Mehmet Paşa, III. Murat için de vezirlik görevini yerine getirmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız.
Lütfen buraya isminizi giriniz.